ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย
"Memory Si Lanna"

  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย "Memory Si Lanna"
ชิงรางวัลมูลค่ารวม 130,500 บาท
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วัน 1 เมษายน -31 กรกฏาคม 2560

***สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 0-2646-7107
E-mail : memorysilanna@gmail.com
www.facebook.com/safethainature